Visie

Veel mensen hebben goede herinneringen aan hun jeugd. Lekker boompje klimmen, hutten bouwen, in de modder rollen, ongegeneerd de kleren scheuren en spelletjes spelen met vriendjes en vriendinnetjes. Maar naarmate wij ouder worden lijken er ineens steeds minder mogelijkheden te zijn om te doen wat we als kind zo koesterden.

Dit is nergens voor nodig!

Hoe mooi zou het zijn om deze prachtige tijd weer te herleven?

Wij willen mensen de kans geven zich voor een weekend te onttrekken aan het keurslijf en zich te begeven in een wereld die de kinderlijke creativiteit en fantasie aanwakkert.

Vooraanstaande wetenschappers stellen dat spel niet alleen een essentieel aspect van het leven is voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Uit onderzoek blijkt dat spelen ook voor volwassenen essentieel is voor een goede gezondheid, vriendschappen, leren en creativiteit.

“Spelen staat voor vitaliteit, gezonde competitie, nieuwsgierigheid en er plezier in hebben door leren en oefening vaardiger te worden. spelen is gedrag binnen regels, als zodanig is spel zowel socialiserend als een drager van culturele waarden en betekenis. Bij tikkertje voorbeeld: ik ben de jager en als ik jou aanraak, dan wordt jij de jager.” (http://www.scienceguide.nl/201411/tikkertje,-gaming-en-groei.aspx)


“(…)Eén ding doen we steeds minder: spelen. En dan heb ik het over ‘spelen’ in de breedste zin van het woord: de vrijheid om je eigen nieuwsgierigheid te volgen. Om te zoeken en te ontdekken, te proberen en te creëren. Niet omdat een ouder, school of baas het je voorkauwt, maar gewoon, omdat je er zelf zin in hebt.”

“(…)Begrijp me niet verkeerd: werk is niet per se deprimerend. ‘Het tegenovergestelde van spelen is niet werk,’ schreef de psycholoog Brian Sutton-Smith, ‘het tegenovergestelde van spelen is depressie.’ En de manier waarop we nu vaak werken – zonder vrijheid, zonder spel – maakt steeds meer mensen depressief.

(…)Kinderen die spelen, denken zelf na. Ze trainen hun fantasie en motivatie. Ze nemen risico’s en kleuren buiten de lijntjes. En ze leren samen te werken, op gelijke voet. In tegenstelling tot toernooien die door volwassenen worden georganiseerd, dwingt vrij spelen om voortdurend te onderhandelen en compromissen te sluiten. Wie ontevreden is, kan immers altijd stoppen (en dan is het voorbij met de pret voor iedereen). Het punt is: verveling zou weleens de grootste bron van creativiteit kunnen zijn. ‘Creativiteit kun je niet onderwijzen,’ schrijft de psycholoog Peter Gray, ‘je kunt het alleen maar laten opbloeien.’

Artikel in de Correspondent door Rutger Bregman 

Onze vijf kernwaarden zijn:

  1. het kind in jezelf herontdekken
  2. kwalitatief samenzijn
  3. spelend leren
  4. terug naar de natuur
  5. geen sporen achterlaten

Dus wij zeggen: Ontketen het kind in jezelf!